Kurs-Code BūvZ5010

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)22.05.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Velta Paršova

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.
2. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2.daļa. Būvju īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 184 lpp.
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 3.daļa. Dzīvokļa īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 71 lpp.
4. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
2. Auziņš A. Institutional Aspects of Real Property Formation: The Case of Latvia. Economic science for rural development. Proceedings of the international scietific conference, 2004. Jelgava, p. 41. - 46.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Rīga: Trinets, 1999-2006. ISSN 1407-7124.