Код курса BūvZ5010

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса22.05.2013

Разработчик курса

author

Velta Paršova

Учебная литературa

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 65 lpp.
2. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2.daļa. Būvju īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 184 lpp.
3. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 3.daļa. Dzīvokļa īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 71 lpp.
4. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.

Дополнительная литература

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
2. Auziņš A. Institutional Aspects of Real Property Formation: The Case of Latvia. Economic science for rural development. Proceedings of the international scietific conference, 2004. Jelgava, p. 41. - 46.

Периодика и другие источники информации

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Rīga: Trinets, 1999-2006. ISSN 1407-7124.