Kursa kods BūvZ4132

Kredītpunkti 2

Metāla konstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra