Code du cours BūvZ2047

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences28

Nombre de travaux pratiques et des séminaires4

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours13.05.2014

Auteur du cours

author

Andris Šteinerts

Manuels

1. Gorenko P. Būvniecība. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002. 156 lpp. www.llkc.lv
2. Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011 [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2012.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm

Ouvrages supplémentaires

1. Bojāre D. Būmateriāli. Lekciju kurss. Rīga, 2009. 211 lpp. Nav LLU FB. Ir RTUbib.
2. Kara P. Būvmateriāli: pamatkurss [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2015.]. Pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/14720;jsessionid.../fulltext.pd

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE, 2002-2008.. ISSN 1407-8929.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Latvijas Būvniecība - ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem, Rīga, Lilita. ISSN 1691-4058.