Kurs-Code BūvZ2047

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)28

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge4

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)13.05.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Šteinerts

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Gorenko P. Būvniecība. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības centrs, Ozolnieki, 2002. 156 lpp. www.llkc.lv
2. Būvizstrādājumu aprites regula 305/2011 [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2012.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv, http://europa.eu/index_lv.htm

Weiterfuhrende Literatur

1. Bojāre D. Būmateriāli. Lekciju kurss. Rīga, 2009. 211 lpp. Nav LLU FB. Ir RTUbib.
2. Kara P. Būvmateriāli: pamatkurss [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2015.]. Pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/14720;jsessionid.../fulltext.pd

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE, 2002-2008.. ISSN 1407-8929.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Latvijas Būvniecība - ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem, Rīga, Lilita. ISSN 1691-4058.