Code du cours BūvZ2044

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours17.02.2015

Auteurs du cours

author

Jānis Kreilis

author

Jurģis Ķikulis

Connaissances de base

BūvZ2042,

BūvZ2047,

Manuels

1. Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2008.147 lpp.
2. Kreilis J. Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
3. Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā „Metāla konstrukcijas”. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kadišs F., Roze A., Sabulis P. Metāla konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 416 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262.
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058