Kurs-Code BūvZ2044

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Kreilis

author

Jurģis Ķikulis

Vorkenntnisse

BūvZ2042,

BūvZ2047,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2008.147 lpp.
2. Kreilis J. Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
3. Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā „Metāla konstrukcijas”. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kadišs F., Roze A., Sabulis P. Metāla konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 416 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262.
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058