Код курса BūvZ2044

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчики курса

author

Jānis Kreilis

author

Jurģis Ķikulis

Предварительные знания

BūvZ2042,

BūvZ2047,

Учебная литературa

1. Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2008.147 lpp.
2. Kreilis J. Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Vienstāva karkasa ēku konstruktīvie risinājumi un aprēķins. Palīglīdzeklis projektēšanai. Jelgava: LLU, 2007. 142 lpp.
3. Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā „Metāla konstrukcijas”. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp.

Дополнительная литература

1. Kadišs F., Roze A., Sabulis P. Metāla konstrukcijas. Rīga: Zvaigzne, 1991. 416 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2006- ISSN : 1691-9262.
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 1691-4058