Code du cours Arhi2032

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours16.11.2011

Auteur du cours

author

Daiga Skujāne

Manuels

1. Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests : LTS International Ltd., 2000. 76 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp.
3. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: VAK apvienība "Arkādija", 1995. 397 lpp.
4. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 206 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
2. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 175 lpp.
3. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 98 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Architektūra : arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga : Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Jornal of Landscape ArchitectureJournal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 06.06.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm