Код курса Arhi2032

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса16.11.2011

Разработчик курса

author

Daiga Skujāne

Учебная литературa

1. Bells S., Nikodemus O. Rokasgrāmata meža ainavas plānošanai un dizainam. Rīga: Valsts Meža dienests : LTS International Ltd., 2000. 76 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp.
3. Kruše P., Kruše M., Althauss D., Gabriēls I. Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: VAK apvienība "Arkādija", 1995. 397 lpp.
4. Maldavs Z., Melluma A., Seile A. Ģeomorfoloģijas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1981. 206 lpp.

Дополнительная литература

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004. 168 lpp.
2. Melluma A., Leinerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots, 1992. 175 lpp.
3. Ziemeļniece A. Estētiskā kvalitāte ainaviskajā telpā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1998. 98 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Architektūra : arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga : Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga : Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Jornal of Landscape ArchitectureJournal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 06.06.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm