Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Gatis Vītols
Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 31/01/2003-13/05/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. Kopā
B1 7 7
B2 6 6
B3 6 6
B4 1 1
2015.pavasara 2014.rudens
Pilna laika