Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Datorvadība un datorzinātne Bakalaura
Programmas direktors: Aleksejs Zacepins
Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 27/03/2002-13/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Informācijas tehnoloģijas, datorzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Iegūst zināšanas par informācijas tehnoloģiju un datorvadību konceptuālajiem pamatjautājumiem (aktuālā situācija datoru aparatūras un programmatūras laukā, operētājsistēmas, komunikāciju tehnoloģijas), reālās pasaules problēmu izzināšanu un analizēšanu (analīzes un modelēšanas metodes un rīki, starpdisciplināro problēmu risināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ražošanā), informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sistēmu projektēšanu un implementēšanu (programmēšanas vides un datu pārvaldības rīki). Vispārizglītojošo kursu rezultātā iegūst zināšanas par ekonomisko, juridisko, sociālo un vides aizsardzības jautājumu risināšanu. Profesionālās prakses laikā IKT uzņēmumos iegūst prasmes teorētiskās zināšanas reāli pielietot konkrētās IT problēmu risināšanā un/vai sistēmu izstrādēs. Studiju programma kopumā attīsta kompetences efektīvi strādāt individuāli vai dažādās darba grupu organizācijas formās. Absolventi tiek sagatavoti turpmākai studēšanai maģistratūrā.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 19 20 20 18 14 17 8 16 132
B     2 4 4 4 4 4 22
C 1 4 1           6
2017.pavasara 2016.rudens 2016.pavasara 2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara
Pilna laika