Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Mežzinātne Maģistra
Programmas direktors: Dagnis Dubrovskis
Akreditēts: 16/06/2017-16/05/2019 Licenzēts: 16/06/2017-16/05/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)