Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Linards Sisenis
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 27/09/2005-04/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)