Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Darba aizsardzība un drošība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Programmas direktors: Linards Sisenis
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 27/09/2005-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Darba aizsardzības sistēmas izveidošana, vadīšana, organizēšana un analizēšana
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūti nozares teorētiskie un nozares profesionālās specializācijas kursi. Attīstītas prasmes pielietot teorētiskās zināšanas patstāvīgi, izejot prakses. Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts diplomdarbs
2015.rudens 2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens