Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Mežzinātne Doktora
Programmas direktors: Āris Jansons
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 03/04/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
-
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 10 8 7 25
B3 30 32 33 95
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 10 8   7 25
B3 20 22 30 23 95
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara