Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Meža ekonomika un politika Maģistra
Programmas direktors: Dagnis Dubrovskis
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 03/04/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Mežzinātnes, politikas un ekonomikas zinātnes
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt maģistra studiju teorētiskos kursus; apgūt mežzinātņu un materiālzinātņu teorētiskos pamatus; apgūt meža ekonomikas un politikas zinātnes speciālo kursu un nostrādāt pētniecības praksi, saskaņā ar specializācijas virzienu; izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 9.5 14 15 19.5 58
B 6 6 5   17
C   5     5
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. Kopā
A 2 5 4 4.5 5 12 32.5
B 2 4   3   4 13
C   3 4 3     10
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens