Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Mežzinātne Bakalaura
Programmas direktors: Inga Straupe
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 15/02/2007-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Meža ekoloģija un bioloģija, meža ekosistēmu novērtēšana, apsaimniekošana, atjaunošana un aizsardzība
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Apgūt matemātiku, fiziku, ķīmiju un datorzinātņu bāzi, kas nodrošina izpratni mežzinātnē; apgūt mežzinātnes teorētiskos kursus galvenajās tās apakšnozarēs; apgūt meža ekosistēmu novērtēšanas, apsaimniekošanas, atjaunošanas un aizsardzības teoriju un praksi; mācību prakšu laikā (12,5 kredītpunkti) apgūt meža biocenožu novērtēšanas un izpētes metodiku un iemaņas; veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētajā mežzinātnes apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. 6-sem. 7-sem. 8-sem. Kopā
A 17.5 20.5 12.5 18 8.5 5.5 2 13 97.5
B 2   5.5 .5 9.5 12.5 16.5 7 53.5
C .75 .75 .75 3.25 2 2 1.5   11
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara