Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Testa programma Bakalaura

2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
-