Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Ainavu arhitektūra un plānošana [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Programmas direktors: Natalija Ņitavska
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)