Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura
Programmas direktors: Natalija Ņitavska
Akreditēts: 26/03/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)