Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Inga Grīnfelde
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)