Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Vivita Puķīte
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 10/12/2014-25/06/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)