Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Ainavu arhitektūra Maģistra
Programmas direktors: Una Īle
Akreditēts: 26/06/2013-25/06/2019 Licenzēts: 15/02/2007-25/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Ilgtspējīgas sabiedrības attīstība un ainavu plānošana, datorgrafika un datorprojektēšana, ainavas dizains, ainavas inventarizācija, ainavas menedžments, ainavas aizsardzība, ainavu arhitektūras teorija, projektu novērtējums un prezentācija
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 7 12 8 28 55
B 7 4 4 6 21
C   2 2   4
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens