Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecība Doktora
Programmas direktors: Aleksandrs Adamovičs
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 23/12/2000-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
-
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. Kopā
B1 10 10 8 28
B3 30 30 32 92
Obligātā daļa       0
Zinātniskais darbs       0
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. Kopā
B1 4 16 8   28
B3 26 14 22 30 92
Obligātā daļa         0
Zinātniskais darbs         0
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara