Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Ekonomika Maģistra
Programmas direktors: Anastasija Vilciņa
Akreditēts: 05/06/2013-04/06/2019 Licenzēts: 26/12/2000-04/06/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
-: Ekonomika
FiKr: Specializācijas virziens „Finanses un kredīts”
GrUz: Specializācijas virziens „Grāmatvedība un uzskaites teorija”
Mark: Specializācijas virziens „Mārketings un nozaru ekonomika”
RegAP: Specializācijas virziens „Reģionālā attīstība un pārvalde”
Uzn: Specializācijas virziens „Uzņēmējdarbība un vadīšana”
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
FiKr Spēj iegūt un parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas zinātnes nozares jaunākajiem izaicinājumiem, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai atbilstoši specializācijas virziena un starpdisciplinārajam ietvaram, daudzveidīgas prasmes, kas izpaužas spējā patstāvīgi izmantot ekonomikas zinātnes atbilstošo apakšnozaru teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem ekonomikas zinātnes nozares jautājumiem, patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ekonomikas zinātņu nozarē, pētniecību vai tālākmācīšanos apstākļos, kas paredz jaunu pieeju izmantošanu un kompetenci, kas rod izteiksmi spējā patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas ekonomikas zinātnes nozares teorētiskas problēmas, pamatot lēmumus, integrēt ekonomikas un citu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un morālo atbildību par ekonomikas zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
GrUz Spēj iegūt un parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas zinātnes nozares jaunākajiem izaicinājumiem, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai atbilstoši specializācijas virziena un starpdisciplinārajam ietvaram, daudzveidīgas prasmes, kas izpaužas spējā patstāvīgi izmantot ekonomikas zinātnes atbilstošo apakšnozaru teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem ekonomikas zinātnes nozares jautājumiem, patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ekonomikas zinātņu nozarē, pētniecību vai tālākmācīšanos apstākļos, kas paredz jaunu pieeju izmantošanu un kompetenci, kas rod izteiksmi spējā patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas ekonomikas zinātnes nozares teorētiskas problēmas, pamatot lēmumus, integrēt ekonomikas un citu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un morālo atbildību par ekonomikas zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Mark Spēj iegūt un parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas zinātnes nozares jaunākajiem izaicinājumiem, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai atbilstoši specializācijas virziena un starpdisciplinārajam ietvaram, daudzveidīgas prasmes, kas izpaužas spējā patstāvīgi izmantot ekonomikas zinātnes atbilstošo apakšnozaru teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem ekonomikas zinātnes nozares jautājumiem, patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ekonomikas zinātņu nozarē, pētniecību vai tālākmācīšanos apstākļos, kas paredz jaunu pieeju izmantošanu un kompetenci, kas rod izteiksmi spējā patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas ekonomikas zinātnes nozares teorētiskas problēmas, pamatot lēmumus, integrēt ekonomikas un citu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un morālo atbildību par ekonomikas zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
RegAP Spēj iegūt un parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas zinātnes nozares jaunākajiem izaicinājumiem, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai atbilstoši specializācijas virziena un starpdisciplinārajam ietvaram, daudzveidīgas prasmes, kas izpaužas spējā patstāvīgi izmantot ekonomikas zinātnes atbilstošo apakšnozaru teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem ekonomikas zinātnes nozares jautājumiem, patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ekonomikas zinātņu nozarē, pētniecību vai tālākmācīšanos apstākļos, kas paredz jaunu pieeju izmantošanu un kompetenci, kas rod izteiksmi spējā patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas ekonomikas zinātnes nozares teorētiskas problēmas, pamatot lēmumus, integrēt ekonomikas un citu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un morālo atbildību par ekonomikas zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Uzn Spēj iegūt un parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas zinātnes nozares jaunākajiem izaicinājumiem, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai atbilstoši specializācijas virziena un starpdisciplinārajam ietvaram, daudzveidīgas prasmes, kas izpaužas spējā patstāvīgi izmantot ekonomikas zinātnes atbilstošo apakšnozaru teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem ekonomikas zinātnes nozares jautājumiem, patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ekonomikas zinātņu nozarē, pētniecību vai tālākmācīšanos apstākļos, kas paredz jaunu pieeju izmantošanu un kompetenci, kas rod izteiksmi spējā patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas ekonomikas zinātnes nozares teorētiskas problēmas, pamatot lēmumus, integrēt ekonomikas un citu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības metožu attīstībā, parādīt izpratni un morālo atbildību par ekonomikas zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Kredītpunktu sadalījums pa semestriem un daļām (A-obligātā, B-specializācijas izvēle, C-brīvā izvēle)
Pilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. Kopā
A 20 10 2 18 50
B   10 16 2 28
C     2   2
Nepilna laika
Daļa 1-sem. 2-sem. 3-sem. 4-sem. 5-sem. Kopā
A 14 8 8   20 50
B   8 8 10 2 28
C       2   2
2015.pavasara 2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2013.pavasara 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens 2010.pavasara 2009.rudens 2009.pavasara 2008.rudens 2008.pavasara 2007.rudens 2007.pavasara 2006.rudens 2006.pavasara 2005.rudens 2005.pavasara