Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Projektu izstrāde un vadība Profesionālās pilnveides izglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2014.pavasara
Tālākizglītība