Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Akvakultūra Profesionālās pilnveides izglītība
Licenzēts: 20/07/2012-19/07/2015
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)