Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Neklātienes programmēšanas skola Tālākizglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2014.rudens 2014.pavasara 2013.rudens 2012.rudens 2011.rudens
Tālākizglītība
1-sem. Kursu plāns ar aprakstiem
1-sem. C (?)
DatZT001 Programmēšanas pamati valodā C++ (2)
DatZT002 Tīmekļa lappušu veidošanas pamati (8)
DatZT004 Programmēšana valodā Pascal 1. daļa (2)
DatZT005 Programmēšana valodā Pascal 2. daļa (2)