Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Starptautiskās sadarbības centrs
BOVA Profesionālās pilnveides izglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2014.pavasara 2013.rudens 2012.rudens 2012.pavasara 2011.pavasara