Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Dārzu un ainavu arhitektūra Profesionālās pilnveides izglītība
Licenzēts: 24/10/2008-23/10/2014
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2014.rudens 2013.rudens 2012.rudens 2012.pavasara 2011.rudens 2010.rudens
Tālākizglītība