Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana Profesionālās pilnveides izglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2011.rudens 2011.pavasara 2010.rudens
Tālākizglītība