Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju centrs
LLU maģistrantu brīvā izvēle Maģistra

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2018.pavasara 2017.pavasara 2016.pavasara 2015.pavasara 2014.pavasara 2013.pavasara 2012.pavasara 2011.pavasara 2010.pavasara
Pilna laika