Jaunais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju centrs
LLU maģistrantu brīvā izvēle Maģistra

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
2018.pavasara 2017.pavasara 2016.pavasara 2015.pavasara 2014.pavasara 2013.pavasara 2012.pavasara 2011.pavasara 2010.pavasara