Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Programmas direktors: Gatis Vītols
Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 31/01/2003-13/05/2019
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)

Kursu plāns ar aprakstiem