Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Datorvadība un datorzinātne Bakalaura
Programmas direktors: Aleksejs Zacepins
Apjoms (kredītpunktos): 160 Akreditēts: 14/05/2013-13/05/2019 Licenzēts: 13/02/2008-13/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)
Informācijas tehnoloģijas, datorzinātne
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
- Iegūst zināšanas par informācijas tehnoloģiju un datorvadību konceptuālajiem pamatjautājumiem (aktuālā situācija datoru aparatūras un programmatūras laukā, operētājsistēmas, komunikāciju tehnoloģijas), reālās pasaules problēmu izzināšanu un analizēšanu (analīzes un modelēšanas metodes un rīki, starpdisciplināro problēmu risināšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ražošanā), informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) sistēmu projektēšanu un implementēšanu (programmēšanas vides un datu pārvaldības rīki). Vispārizglītojošo kursu rezultātā iegūst zināšanas par ekonomisko, juridisko, sociālo un vides aizsardzības jautājumu risināšanu. Profesionālās prakses laikā IKT uzņēmumos iegūst prasmes teorētiskās zināšanas reāli pielietot konkrētās IT problēmu risināšanā un/vai sistēmu izstrādēs. Studiju programma kopumā attīsta kompetences efektīvi strādāt individuāli vai dažādās darba grupu organizācijas formās. Absolventi tiek sagatavoti turpmākai studēšanai maģistratūrā.

Kursu plāns ar aprakstiem 7-sem. 3-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 2-sem. 5-sem. 1-sem.
1-sem. A (21)
DatZ2003 Ievads datorikā [DV un DZ] (3) Tabunova Tatjana, Gailums Aleksandrs
DatZ2013 WWW tehnoloģijas [DvDz, a; ITIA, p(b): 4.sem.] (3) Kazainis Ģirts
DatZ2020 Lietojumprogrammatūra I [DvDz, a; Progr. p(b)] (2) Dukulis Ilmārs, Daģis Juris, Tabunova Tatjana
DatZ2022 Datoru uzbūve [DvDz, a] (3) Gailums Aleksandrs
DatZ2029 Programmēšana I.1 [DvDz, a; Progr. p(b)] (2) Arhipovs Sergejs
DatZ2030 Datorgrafika [DvDz, a] (2) Viļumsone Inga
Filz1005 Ētika, estētika [L. enerģ., p(b): PL un NL 3.sem.] (1) Leikums Leonards
Mate1003 Matemātika I [DvDz, a; ITIA, p(b): 2.sem.] (3) Āboltiņš Aivars, Volodko Inta
Valo2001 Profesionālā svešvaloda I [angļu valoda datorzinātnē 1, vec] (1.5) Turuševa Larisa, Bremze Sarmīte, Jeremējeva Māra
ValoP025 Profesionālā vācu valoda datorzinātnē I [vec] (1.5) Veidemane Anna
1-sem. B (2)
MašZ4001 Inženiergrafika [Neaktīvs] (2) Uzkliņģis Guntars
1-sem. C (3.5)
Fizi1003 Fizikas pamati [DvDz, a; ITIA, p(b): 2.sem.] (2) Budnovics Elmārs
MašZ4001 Inženiergrafika [Neaktīvs] (2) Uzkliņģis Guntars
SpoZP001 Sports I [1.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
2-sem. A (18)
DatZ2006 Programmēšana I.2 [DvDz, a; Progr. p(b)] (2) Arhipovs Sergejs
DatZ2014 WWW tehnoloģijas [DvDz, a; ITIA, p(b): kursa d., 5.sem.] (1) Kazainis Ģirts
DatZ2016 Operētājsistēmas I [DvDz, a; ITIA, p(b): 2.sem] (2) Viļumsone Inga
DatZ2021 Lietojumprogrammatūra II [DvDz, a; Progr. p(b)] (2) Dukulis Ilmārs, Tabunova Tatjana, Daģis Juris
Fizi2017 Fizika I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2) Gross Uldis
Mate2009 Matemātika II [ITF] (4) Volodko Inta
Mate2010 Diskrētā matemātika [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem.] (2) Volodko Inta, Ramāna Līga
Psih2005 Lietišķā psiholoģija (1.5) Slava Vizma, Baltušīte Regīna
Valo2002 Profesionālā svešvaloda II [angļu valoda datorzinātnē 2, vec] (1.5) Turuševa Larisa, Bremze Sarmīte, Jeremējeva Māra
ValoP026 Profesionālā vācu valoda datorzinātnē II [vec] (1.5) Veidemane Anna
2-sem. B (2)
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība [LLU, obl.] (2) Švarcbahs Jānis
2-sem. C (2)
LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība [visas pamatst. progr.] (1) Rūvalds Ivars
SpoZP002 Sports II [2.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
3-sem. A (20)
DatZ2004 Datu bāzu tehnoloģijas I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3. sem] (2) Eiduks Jānis, Sproģe Sandra
DatZ2007 Programmēšana I.3 [DvDz, a; Progr. p(b)] (2) Arhipovs Sergejs
DatZ2017 Operētājsistēmas II [DvDz, a; ITIA, p(b): 3. sem] (2) Viļumsone Inga
DatZ3006 Algoritmi un datu struktūras [DvDz, a; Progr. p(b)] (4) Arhipovs Sergejs
Ekon2018 Ekonomikas teorija [datorz., progr.B.] (2) Tetere Vineta
Fizi2018 Fizika II [DvDz, a; ITIA, p(b): 4.sem.] (3) Gross Uldis
DatZ2024 Datoru tīkli I [DvDz, a; ITIA, p(b): 3.sem] (2) Paura Andrejs
Mate3009 Matemātika III [ITF] (3) Volodko Inta
3-sem. B (2)
ETel3001 Datortīkli (CISCO) I (3) Paura Andrejs
3-sem. C (3)
ETel3001 Datortīkli (CISCO) I (3) Paura Andrejs
SpoZP003 Sports III [3.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
4-sem. A (15)
DatZ2005 Datu bāzu tehnoloģijas II [DvDz, a; ITIA, p(b): 4. sem] (2) Eiduks Jānis, Sproģe Sandra
DatZ2008 Programmēšana I.4 [DvDz, a; Progr. p(b)] (2) Arhipovs Sergejs
DatZ2009 Programmēšana [Progr. p(b): kursa d.] (2) Arhipovs Sergejs
Ekon2007 Uzņēmējdarbības pamati [ITF, B] (2) Vedļa Aleksandrs
DatZ2025 Datoru tīkli II [DvDz, a; ITIA, p(b): 4. sem] (2) Paura Andrejs
DatZ2028 Datortīklu kursa projekts [Datorz.B.] (1) Paura Andrejs
InfT3003 Programminženierija I [DvDz, a; Progr. p(b)] (4) Smilts Uldis
4-sem. B (6)
DatZ3001 MathCAD lietojumi (2) Rasmanis Raitis
ETel3002 Datortīkli (CISCO) II (3) Paura Andrejs
InfT4006 Programmatūras testēšana [DvDz, a; ITIA, p(b): 4. sem] (2) Čevere Rudīte
VadZ4008 Projektu vadīšana (2) Koroļova Jeļena
4-sem. C (3)
DatZ3001 MathCAD lietojumi (2) Rasmanis Raitis
ETel3002 Datortīkli (CISCO) II (3) Paura Andrejs
InfT4006 Programmatūras testēšana [DvDz, a; ITIA, p(b): 4. sem] (2) Čevere Rudīte
SpoZP004 Sports IV [4.sem.] (.75) Valainis Viktors, Alksne Inta, Šillere Līvija, Matusevičs Boļeslavs
VadZ4008 Projektu vadīšana (2) Koroļova Jeļena
5-sem. A (7.5)
DatZ4005 Datortīklu administrēšana I [DvDz, a; ITIA, p(b): 5. sem] (2) Ošs Jānis
Filz1001 Filozofija [1.sem.] (1.5) Apsīte Elīna
Mate3004 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika [DvDz, a] (2) Arhipova Irina
Mate4005 Skaitliskās metodes [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2) Āboltiņš Aivars
5-sem. B (8)
DatZ3003 Lielās datu bāzes I [DvDz, a; ITIA, p(b): 5. sem] (2) Eiduks Jānis, Sproģe Sandra
ETel3003 Datortīkli (CISCO) III (3) Paura Andrejs
InfT2011 Perifērijas iekārtas (2) Gailums Aleksandrs
InfT4005 Programminženierija II (2) Čevere Rudīte
InfT4013 Projektu pārvaldība [Dz/Dv] (4) Smilts Uldis
Mate3011 Biznesa matemātika [ITF izvēles] (2) Kopeika Evija
Mate4018 Operāciju pētīšana (4) Rivža Pēteris
5-sem. C (2)
DatZ3003 Lielās datu bāzes I [DvDz, a; ITIA, p(b): 5. sem] (2) Eiduks Jānis, Sproģe Sandra
DatZ4001 Programmēšanas rīki un vides [Progr. p(b)] (4) Arhipovs Sergejs
ETel3003 Datortīkli (CISCO) III (3) Paura Andrejs
InfT2011 Perifērijas iekārtas (2) Gailums Aleksandrs
InfT4005 Programminženierija II (2) Čevere Rudīte
InfT4007 Programminženierija ārpus lekcijām I (specseminārs) [DvDz, a; Progr. p(b): 5.sem.] (1) Smilts Uldis
InfT4009 Informācijas tehnoloģijas I [specseminārs] [ Dz/Dv 5 sem] (1) Rivža Pēteris, Gailums Aleksandrs
InfT4013 Projektu pārvaldība [Dz/Dv] (4) Smilts Uldis
InfT4015 Programmatūras dokumentēšana I [specseminārs] [ Dz/Dv 5 sem ] (1) Čevere Rudīte
Mate3011 Biznesa matemātika [ITF izvēles] (2) Kopeika Evija
Mate4018 Operāciju pētīšana (4) Rivža Pēteris
6-sem. A (7)
DatZ4007 Datortīklu administrēšana II [DvDz, a; ITIA, p(b): 6. sem] (2) Ošs Jānis
ETeh3001 Elektrotehnika un elektronika [DvDz, a: 5.sem.] (2) Klegeris Ilmārs-Žanis
JurZ3001 Tiesību pamati [vec] (1.5) Vitte Ārija
Soci2001 Socioloģija [LF, MF, TF, PTF, VBF, ITF] (1.5) Skubiļina Anita
6-sem. B (8)
DatZ3004 Lielās datu bāzes II [DvDz, a; ITIA, p(b): 6. sem] (2) Eiduks Jānis, Sproģe Sandra
Ekon3009 Finanses un kredīts [ITF bak] (3) Baraškina Irēna
Ekon3017 Tirgvedība [vec] (2) Vanaga Lita
Ekon5010 Starptautiskie ekonomiskie sakari [visām Mag. programmām LLU] (2) Ancāns Sandris
ETeh4004 Mikroprocesoru vadības sistēmas [DvDz, a: 7.sem.] (2) Galiņš Ainārs
ETel3004 Datortīkli (CISCO) IV (3) Paura Andrejs
InfT3002 Multimediju tehnoloģijas [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2) Kazaine Ilze
MašZ3001 Mērsistēmu interfeisi [DvDz, a: 7.sem.] (2) Kaķītis Aivars
Mate3006 Laikrindu analīze [Datorz.B] (2) Arhipova Irina
Mate3007 Lietišķā statistika [DvDz, a] (2) Paura Līga
Mate4004 Matemātiskā un skaitliskā modelēšana (4) Āboltiņš Aivars
VadZ3001 Vadīšanas pamati [ITF, B.] (2) Zvirbule Andra
6-sem. C (2)
DatZ3004 Lielās datu bāzes II [DvDz, a; ITIA, p(b): 6. sem] (2) Eiduks Jānis, Sproģe Sandra
Ekon3009 Finanses un kredīts [ITF bak] (3) Baraškina Irēna
Ekon3017 Tirgvedība [vec] (2) Vanaga Lita
Ekon5010 Starptautiskie ekonomiskie sakari [visām Mag. programmām LLU] (2) Ancāns Sandris
ETeh4004 Mikroprocesoru vadības sistēmas [DvDz, a: 7.sem.] (2) Galiņš Ainārs
ETel3003 Datortīkli (CISCO) III (3) Paura Andrejs
ETel3004 Datortīkli (CISCO) IV (3) Paura Andrejs
InfT3002 Multimediju tehnoloģijas [DvDz, a; ITIA, p(b): 5.sem.] (2) Kazaine Ilze
MašZ3001 Mērsistēmu interfeisi [DvDz, a: 7.sem.] (2) Kaķītis Aivars
Mate3006 Laikrindu analīze [Datorz.B] (2) Arhipova Irina
Mate3007 Lietišķā statistika [DvDz, a] (2) Paura Līga
Mate4004 Matemātiskā un skaitliskā modelēšana (4) Āboltiņš Aivars
VadZ3001 Vadīšanas pamati [ITF, B.] (2) Zvirbule Andra
7-sem. A (10)
Citi3002 Cilvēka aizsardzība (2) Beķeris Zigurds
DatZ3002 Datoru arhitektūra (2) Gailums Aleksandrs
ETeh4003 Automātikas pamati [DvDz, a] (3) Šnīders Andris
InfT4004 Sistēmu modelēšana (4) Rivža Pēteris
7-sem. B (6)
DatZ4002 Objektorientēta programmēšana [DvDz.] (2) Arhipovs Sergejs
Ekon2015 Grāmatvedība [DvDz, a] (3) Leibus Inguna
Ekon4008 Uzņēmējdarbības likumdošana [Ekon., a] (2) Ausēja Sanita, Upīte Ilze
ETel3005 Diskrētā elektronika [ITF] (2) Leščevics Pēteris
InfT2006 Lauksaimniecības informācijas sistēmas [Dv/Dz,a: PL 5.sem.] (2) Gailums Aleksandrs
7-sem. C (2)
DatZ4002 Objektorientēta programmēšana [DvDz.] (2) Arhipovs Sergejs
Ekon2015 Grāmatvedība [DvDz, a] (3) Leibus Inguna
Ekon4008 Uzņēmējdarbības likumdošana [Ekon., a] (2) Upīte Ilze
ETel3005 Diskrētā elektronika [ITF] (2) Leščevics Pēteris
InfT2006 Lauksaimniecības informācijas sistēmas [Dv/Dz,a: PL 5.sem.] (2) Gailums Aleksandrs
InfT4008 Programminženierija ārpus lekcijām II (specseminārs) [DvDz, a; Progr. p(b): 7.sem.] (1) Smilts Uldis
InfT4011 Informācijas tehnoloģijas II [specseminārs, Dz/Dv 7 sem] (1) Rivža Pēteris, Gailums Aleksandrs
InfT4016 Programmatūras dokumentēšana II (specseminārs)[ Dz/Dv 7 sem ] (1) Čevere Rudīte
8-sem. A (12)
DatZ3005 Mākslīgais intelekts [DvDz, a] (2) Arhipovs Sergejs
InfT4002 Bakalaura darbs [DvDz, a: 8.sem] (10) Rivža Pēteris
8-sem. B (3)
Ekon3009 Finanses un kredīts [ITF bak] (3) Vaivode Gita, Jakušonoka Ingrīda
InfT4003 Datu aizsardzība un kriptogrāfija (2) Rivža Pēteris
VadZ1003 Lietvedība [Inf., B.] (2) Urtāne Rasma, Ivans Uldis
8-sem. C #
Ekon3009 Finanses un kredīts [ITF bak] (3) Vaivode Gita, Jakušonoka Ingrīda
InfT4003 Datu aizsardzība un kriptogrāfija (2) Rivža Pēteris
VadZ1003 Lietvedība [Inf., B.] (2) Urtāne Rasma, Ivans Uldis
ValoP017 Profesionālā angļu valoda datorzinātnē I (2) Turuševa Larisa, Bremze Sarmīte, Jeremējeva Māra
ValoP019 Profesionālā vācu valoda datorzinātnē I (2) Veidemane Anna