Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
VMF brīvā izvēle Bakalaura

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)

Kursu plāns ar aprakstiem