Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lauksaimniecības fakultāte
Lauksaimniecība Doktora
Programmas direktors: Aleksandrs Adamovičs
Akreditēts: 17/05/2013-16/05/2019 Licenzēts: 23/12/2000-16/05/2019
2.2. Galvenā(-s) studiju joma(-s)

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)
-

Kursu plāns ar aprakstiem