Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Aizsardzība pret troksni Profesionālās pilnveides izglītība

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)

Kursu plāns ar aprakstiem