Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Dārzu un ainavu arhitektūra Profesionālās pilnveides izglītība
Licenzēts: 24/10/2008-23/10/2014
4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)

Kursu plāns ar aprakstiem