Vecais studiju plāns
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mūžizglītības centrs
Klausītāji LLU Klausītājs

4.2. Programmas prasības (kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi utt.)

Kursu plāns ar aprakstiem