Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora
Ekonomika Maģistra
Ekonomika Bakalaura
ESAF brīvā izvēle Bakalaura
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Komerczinības Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Komerczinības [Laidze] Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana Maģistra
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija [3 gadi] Bakalaura
Projektu vadība [ar ak. izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra