Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Datorvadība un datorzinātne Bakalaura
Informācijas tehnoloģijas Maģistra
Informācijas tehnoloģijas Doktora
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Neklātienes programmēšanas skola Tālākizglītība