Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Datorvadība un datorzinātne Bakalaura
Informācijas tehnoloģijas Maģistra
Informācijas tehnoloģijas Doktora
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Neklātienes programmēšanas skola Tālākizglītība
Programmēšana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura