Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Pārtikas higiēna Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Veterinārmedicīna Doktora
Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
VMF brīvā izvēle Bakalaura