Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura
Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pārtikas zinātne Maģistra
Pārtikas zinātne Doktora
Pārtikas zinības Bakalaura
PTF brīvā izvēle Bakalaura
Uzturzinātne Maģistra