Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Meža fakultāte
Darba aizsardzība un drošība Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Kokapstrāde Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Koksnes materiāli un tehnoloģija Maģistra
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Doktora
Meža darbi un tehnika Maģistra
Meža ekoloģija un mežkopība Maģistra
Meža ekonomika un politika Maģistra
Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Mežzinātne Doktora
Mežzinātne Maģistra
Mežzinātne Bakalaura
MF brīvā izvēle Bakalaura
Testa programma Bakalaura