Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Ainavu arhitektūra Doktora
Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura
Ainavu arhitektūra un plānošana [1 gads] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Ainavu arhitektūra un plānošana [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Būvniecība [pēc koledžas] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Būvzinātne Maģistra
Būvzinātne Doktora
Hidroinženierzinātne Doktora
VBF brīvā izvēle Bakalaura
Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Vides inženierzinātne Doktora
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Zemes ierīcība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura