Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Ainavu arhitektūra Maģistra
Ainavu arhitektūra Doktora
Ainavu arhitektūra un plānošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura
Ainavu arhitektūra un plānošana [1 gads] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Ainavu arhitektūra un plānošana [2 gadi] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Būvniecība Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Būvniecība [nekl] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Būvniecība [pēc koledžas] Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Būvzinātne Maģistra
Būvzinātne Doktora
Hidroinženierzinātne Doktora
Hidroinženierzinātne Maģistra
VBF brīvā izvēle Bakalaura
Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Vide un ūdenssaimniecība [4 gadi] Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Vides inženierzinātne Maģistra
Vides inženierzinātne Doktora
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Zemes ierīcība Maģistra
Zemes ierīcība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura