Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju centrs
Starptautiskās sadarbības centrs
Mūžizglītības centrs
Lauksaimniecības fakultāte
Vides un būvzinātņu fakultāte
Tehniskā fakultāte
Meža fakultāte
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Veterinārmedicīnas fakultāte
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte