Back

G0419 Design and Crafts bachelor of professional Higher Education
part-time
2-sem. 4-sem. 10-sem.
12.maijā 8.30 priekšaizstāvēšana 502.aud., 2. un 3. jūnijā 8.30 502. aud. aizstāvēšana
20. janvārī 9.00 502. auditorijā Diplomprojekta 2. skate
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ4020 Diploma Project Bp Test
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. floor), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
13.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diploma Project Bp Test
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. floor), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
13.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diploma Project Bp Test
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. floor), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Practical works
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11

Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
12.04.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Practical works
13.04.2022
IA
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diploma Project Bp Test
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. floor), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Practical works
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
17.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11

VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
11.04.2022
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Practical works
18.01.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Practical works
13.04.2022
IA
Abramenko Kaspars
118. aud. (1. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
MatZ4020 Diploma Project Bp Test
14.04.2022
3.skate
Jēkabsone Jeļena, Vronskis Olafs, Līce-Zikmane Iveta, Beitere-Šeļegovska Zane, Rotgalve-Birziete Dace, Laizāns Aigars, Spulle-Meiere Ivanda, Pāvulēns Jānis
502. aud. (5. floor), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Practical works
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Practical works
21.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 VidZ3006 Ecology and Environmental Protection Bv Lecture
17.01.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. floor), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Labour and Civil Protection Bv Lecture
13.04.2022
IA
Brizga Dace
14. aud. (1. floor), MF, Akadēmijas iela 11