Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
09.30-10.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
26.09.2022
Bariss Voldemārs
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
24.10.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
07.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
21.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.12.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
19.12.2022
Straumīte Evita
131. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
11.10.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
25.10.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
08.11.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
22.11.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
06.12.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
20.12.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
26.09.2022
Bariss Voldemārs
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
24.10.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
07.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
21.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.12.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
19.12.2022
Straumīte Evita
131. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
11.10.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
25.10.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
08.11.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
22.11.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
06.12.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
20.12.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
24.10.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
07.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
21.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
05.12.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
19.12.2022
Straumīte Evita
131. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
11.10.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
25.10.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
08.11.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
22.11.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
06.12.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
20.12.2022
Kirila Kitija
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
24.10.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
07.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
21.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
05.12.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
19.12.2022
Blija Anita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
08.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
22.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
06.12.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
20.12.2022
Blija Anita
131. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
26.09.2022
Bariss Voldemārs
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
24.10.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
07.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
21.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
05.12.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
19.12.2022
Blija Anita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
08.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
22.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
06.12.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
20.12.2022
Blija Anita
131. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
26.09.2022
Bariss Voldemārs
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
24.10.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
07.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
21.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
05.12.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
19.12.2022
Blija Anita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
08.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
22.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
06.12.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
20.12.2022
Blija Anita
131. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Lekcija
26.09.2022
Bariss Voldemārs
109. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
24.10.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
07.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
21.11.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Prakt.darbi
05.12.2022
Eglīte Marta
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
19.12.2022
Blija Anita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22
Psih4001 Vadības psiholoģija Bv Prakt.darbi
27.09.2022
Bariss Voldemārs
172. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
08.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
22.11.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
134. aud. (. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
06.12.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ4059 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
20.12.2022
Blija Anita
131. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22